Café Liv er et dagtilbud til voksne udviklingshæmmede og lettere psykisk syge unge mennesker. Et tilbud efter Lov om social service §103 (beskyttet beskæftigelse). Cafe Liv kan også modtage psykisk syge og andre som har brug for en beskyttet beskæftigelse

Kalundborg Kommune og Café Liv visiterer i fællesskab borgere som passer til målgruppen til tilbuddet. 

Tilbuddet beskæftiger på nuværende tidspunkt 11 medarbejder, men der kan være ansat op til 12 personer.  

Medarbejderne kan komme fra alle kommuner i umiddelbart nærhed, hvor selvtransport er muligt.

Der arbejdes fra 30 til 37 timer, men der kan ved særlige aftaler tilrettes en deltidsordning på varieret timeantal. 

Vi samarbejder med lokale leverandører og Høng Handelsforening.