Bestyrelse

Det Private Botilbud er ejet af en fond med kompetent professionel bestyrelse, der udstikker rammerne og godkender planen for botilbuddet. 

Vedtægter

Forretningsorden

Bestyrelsen består af:

Annica Granstrøm
Fungerende bestyrelses forkvinde

Poul-Erik Christiansen
Bestyrelsesmedlem

Anja
Personalerepræsentant

Randi Møllebro
Bestyrelsesmedlem