Målgruppen

Botilbuddet henvender sig til unge over 18 år, som er psykisk udviklingshæmmede, med let til moderat autisme eller lignende. Der behøver dog ikke at være stillet en diagnose. Der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108. Der tilbydes dagtilbud efter § 103 på 2 aktivitetssteder - Café Liv og GårdLiv og STU-undervisning. ?

Den unge kan komme fra eget hjem eller fra et andet døgntilbud, og endnu ikke være i stand til at klare et liv i egen bolig.

Vi modtager ikke beboere, der har svært ADHD, blinde, døve, kørestolsbrugere, gangbesværede hvor hjælpemidler er påkrævet, karakterafvigere, kriminelle, voldelige eller misbrugere.