Pædagogik

Vores pædagogik tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og ressourceniveau med henblik på at gøre beboeren kompetent til at kunne opnå et funktionsniveau, så nær ”normaliteten” som muligt. Vi har fokus på udviklingen af evnen til at skabe relationer gennem en styrkelse af den personlige identitet.

Vi arbejder med en anerkendende pædagogik, hvor alle skal behandles individuelt for i sidste ende, at kan opnå et mere balanceret forhold til de udfordringer tilværelsen i almindelighed byder vores beboere. Derfor er vores medarbejdere løbende i opkvalificerende efteruddannelse, for at kunne foretage de mest objektive vurderinger af beboerens progressive udvikling og formulerede optimale handleplaner.

De vil også lære at spejle sig i andre og lære ikke at være meget sensitive og nærtagende, samt få en fornemmelse af samhørighed.

En vigtig del er at lære at håndtere humor. Vi vil  bestræbe os på i hverdagen og med pædagogiske redskaber at få et naturligt forhold til humor, så man kan blive grinet af og kunne grine af andre, uden at det er mobning eller nedgørende.

Der vil blive udarbejdet en individuel handleplan efter 3 måneder, med delmål i et ugeskema, som kan justeres efter udviklingen. Der udarbejdes en status én gang årligt , hvor der efterfølgende afholdes møde. Her deltager beboeren, evt. netværkspersoner, den henvisende myndighed og/eller kommunes sagsbehandler, primærpersonen og en repræsentant for ledelsen af botilbuddet.

Besøg af og hos familie og venner, planlægges ud fra den enkeltes formåen og behov.