Det Private Botilbud

Café Liv

Det virkelige arbejdsliv i vores café

Cafe Liv er et aktivitetstilbud under Servicelovens paragraf 103 – beskyttet beskæftigelse.
Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.
Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får kompetencer til på sigt at komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt.
Beskyttet beskæftigelse er hovedsageligt et socialt tilbud. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse vil ofte være social pension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst muligt omfang efter indsats og arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde. Hvis en person på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en meget beskeden indsats, kan der fastsættes en arbejdsløn, der skal være på mindst fem procent af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende arbejdsområde.
I Cafe Liv arbejdes med skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00 på alle hverdage og det almindelige arbejdsmarkeds officielle helligdage og fridage følges.

Cafe Liv drives som en restauration, hvor der fremstilles og sælges bl.a. kaffe, kage og middagsretter. Alle Facetter af det daglige arbejde udføres af borgere i den beskyttede beskæftigelse i samarbejde med medarbejdere på vores botilbud på Sjælland. Borgerne inddeles på alle arbejdsdage i farver, som kan ses på forklæderne, hvor hver farve repræsenterer en bestemt arbejdsopgave. Forklæderne i Café Liv er med til at skabe struktur og forudsigelighed i borgernes arbejdsliv. 

Det røde forklæde - Servering

Det røde forklæde er restaurantens ansigt udadtil og sørger for serveringen – Her arbejdes der med at tage imod bestillinger og servere for gæsterne. Nogle arbejder også med at finde priser og slå ind på kasseapparatet i samarbejde med en medarbejder. Ydermere er der mulighed for at arbejde med lettere madlavning, som fx lave eller pynte kager, salatbar, sandwich, dressing, kaffe og the.
Iført det røde forklæde har borgeren ansvaret for at sætte på plads efter opvasken samt feje og vaske gulv om aftenen, inden arbejdsdagen er slut.
Man har ansvaret for kagemontren og kolde jomfruen holdes ren. 

Det grønne forklæde - Madlavning

Det grønne forklæde er køkkenet, hvor der arbejdes med madlavning. Her er der mulighed for bl.a. at stege, bage, skrælle kartofler, lave desserter, ordne grøntsager og meget mere. Det afhænger helt af, hvad der serveres den pågældende dag. Her tager borgerne imod bestillingerne fra de røde forklæder og laver a la carte/mad ud af huset i samarbejde med kokken.

Borgerne med de grønne forklæder er, sammen med kokken, ansvarlige for rengøring af køkkenet inden arbejdsdagen er slut.

Det lilla forklæde - Morgenrengøring

Det lilla forklæde repræsenterer morgenrengøring. Opgaverne bliver her fordelt imellem borgerne og medarbejderne ved hjælp af et rengøringsskema med opgaver såsom rengøring af toiletter, tømning af skrald samt støvsugning og vask af gulv. Derudover skal der skrives skilt med dagens ret samt dækkes op til gæster ved de udendørs borde. Borgerne har her mulighed for at byde ind på specifikke opgaver.

Det hvide forklæde - Opvask

Det hvide forklæde repræsenterer den ansvarlige for opvasken.
Her ligger ansvaret for, at service og køkkenredskaber bliver skyllet, inden det skal igennem opvaskemaskinen. Service og køkkenredskaber tørres af, inden det sættes på plads igen. Med det hvide forklæde sørges der for, at der ryddes op, tømmes skrald og gøres rent inden arbejdsdagen er slut. 

Café Liv byder alle velkommen

Her kan man nyde en god kop kaffe, kage, lidt lækkert til frokost eller aften, dagens ret eller andet godt fra caféens velassorterede menukort.

Cafe Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Cafe Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Cafe Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne