Dagtilbud

Beboerne skal have et dagtilbud, f.eks. skole, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse. Vi tilbyder to forskellige § 103 arbejdspladser: Café Liv og GårdLiv.
Derudover kan vi tilbyde et 3-årig STU uddannelse med udgangspunkt i Café Liv.
Der arbejdes målrettet med at fastholde beboerne i aktiviteter, og alle deltager efter evne i dagens gøremål. Der gives støtte fra personalet til at klare dagligdagen på alle niveauer så beboerne udvikler større selvstændighed og selvværd – herunder også ADL-forløb.