Dagtilbud

Beboerne skal have et dagtilbud, f.eks. skole, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse. Vi tilbyder to forskellige § 103 arbejdspladser: Café Liv og GårdLiv.
Derudover kan vi tilbyde et 3-årig STU uddannelse med udgangspunkt i Café Liv.
Der arbejdes målrettet med at fastholde beboerne i aktiviteter, og alle deltager efter evne i dagens gøremål. Der gives støtte fra personalet til at klare dagligdagen på alle niveauer så beboerne udvikler større selvstændighed og selvværd – herunder også ADL-forløb.

Café Liv

Café Liv er et dagtilbud til voksne udviklingshæmmede og lettere psykisk syge unge mennesker. Et tilbud efter Lov om social service §103 (beskyttet beskæftigelse). Café Liv kan også modtage psykisk syge og andre som har brug for en beskyttet beskæftigelse.
Kalundborg Kommune og Café Liv visiterer i fællesskab borgere som passer til målgruppen til tilbuddet. Tilbuddet beskæftiger på nuværende tidspunkt 11 medarbejder, men der kan være ansat op til 12 personer.
Medarbejderne kan komme fra alle kommuner i umiddelbart nærhed, hvor selvtransport er muligt. Der arbejdes fra 30 til 37 timer, men der kan ved særlige aftaler tilrettes en deltidsordning på varieret timeantal.
Vi samarbejder med lokale leverandører og Høng Handelsforening.

Mere info på http://www.cafe-liv.dk
 

STU

3-årig STU uddannelse med udgangspunkt i Café Liv.

GårdLiv

GårdLiv er et dagtilbud, der har beskæftigelse fra kl. 8.30 - 14.00 på alle hverdage. Vi følger det almindelige arbejdsmarked officielle helligdage og fridage.
De unge medarbejdere har ca. 20 timer om ugen, og de aflønnes for effektiv arbejdstid fra 2-3 timer om dagen. Vi lægger vægt på det sociale og at tage alle opgaver i et roligt tempo, så vi tilgodeser deres forskelligheder og kompetencer.
Vi tilstræber at dyrke vores egne grøntsager samt passe og pleje af dyrene er en naturlig del af dagligdagens indhold.