Det Private Botilbud

Dagtilbud

Beboerne skal have et dagtilbud, f.eks. skole, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse.

Vi tilbyder to forskellige § 103 arbejdspladser: Café Liv og Gård Liv. Derudover kan vi tilbyde en 3-årig STU uddannelse med udgangspunkt i både Café Liv og Gård Liv. Der arbejdes målrettet med at fastholde beboerne i aktiviteter, og alle deltager efter evne i dagens gøremål. Der gives støtte fra personalet til at klare dagligdagen på alle niveauer, så beboerne udvikler større selvstændighed og selvværd – herunder også ADL-forløb.