Dagtilbud

Beboerne skal have et dagtilbud, f.eks. skole, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse.

Vi tilbyder to forskellige § 103 arbejdspladser: Café Liv og GårdLiv. Derudover kan vi tilbyde et 3-årig STU uddannelse med udgangspunkt i Café Liv. Der arbejdes målrettet med at fastholde beboerne i aktiviteter, og alle deltager efter evne i dagens gøremål. Der gives støtte fra personalet til at klare dagligdagen på alle niveauer så beboerne udvikler større selvstændighed og selvværd – herunder også ADL-forløb.