Fritiden

Det sociale samvær betyder meget i hverdagen og prioriterer oplevelsesorienterede aktiviteter. Derved opbygges fælles referencer, som kan medvirke til fællesskab, hvor man lærer hinandens ”særligheder” at kende og nemmere vil kunne acceptere disse, og kunne opleve fælles glæder.

Vi opbygger traditioner, som kan give sammenhold og kulturelle erfaringer. – Det sker gennem dagligdagen, forskellige aktiviteter og kulturelle arrangementer, som f. eks. festivaler, skovture, strandture, udstillinger, koncerter og lignende.

Der er naturligvis også plads stille aftener og hjemlig hygge, i accepten af den enkelte. Der kan efter behov ansøges om ledsagelse til aktiviteter, som respekterer den enkeltes individuelle ønsker.

Beboerne kan få tilbudt fællesskab med ligestillede i nogle af de etablerede klubber. Vi har selv en fredagshyggeklub, hvor de kan invitere ligestillede.