Det Private Botilbud

Botilbud

Fonden Det Private Botilbud driver botilbud på 4 adresser i Høng og i Svallerup med plads til i alt 19 unge voksne udviklingshæmmede over 18 år, der visiteres efter §§ 107 og 108. Vi tilbyder desuden beskyttet beskæftigelse til 23 unge efter § 103 på Café Liv og GårdLiv. Desuden            tilbyder vi STU uddannelse i vores beskæftigelsestilbud Gård Liv/Udeliv, Café Liv og Håndværker Liv.                                                                              

Fondens aktiviteter sker med henblik på, at borgerne får mulighed for at udvikle sig som selvstændige mennesker, der kan begå sig i og             benytte sig af det omkringliggende samfund og leve et liv på egne præmisser. Der ydes vejledning og støtte ud fra et individuelt behov, så den enkelte borger kan vedligeholde opnåede færdigheder og kompetencer samt udvikle nye.                                                                                                  

Borgerne gives tilbud om at bo i et fællesskab med andre ligestillede jf. Servicelovens §§ 107 og 108, hvor de får støtte til at klare de                 almindelige daglige gøremål, såsom hygiejne, tøjvask, madlavning, rengøring m.m. samt tilrettelæggelse af struktur og aftaler, så der bliver       plads til ferier, fritidsinteresser, samvær med venner og familie samt læge- og tandlægekonsultationer m.m.                                                              

Målet er at støtte borgeren i at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau generelt og dermed giver dem mulighed for en     større selvstændig livsudfoldelse i balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.