Det Private Botilbud

Gård Liv og Ude Liv

Gård Liv og Ude Liv er et aktivitetstilbud under Servicelovens paragraf 103 – beskyttet beskæftigelse.
Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er personer under 65 år med betydelig og nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering.
Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får kompetencer til på sigt at komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt.
Beskyttet beskæftigelse er hovedsageligt et socialt tilbud. Det primære forsørgelsesgrundlag for borgere i beskyttet beskæftigelse vil ofte være social pension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst muligt omfang efter indsats og arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde. Hvis en borger på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en meget beskeden indsats, kan der fastsættes en arbejdsløn, der skal være på mindst fem procent af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det pågældende arbejdsområde.
Der arbejdes fra kl. 8.30 – 14.00 på alle hverdage og det almindelige arbejdsmarkeds officielle helligdage og fridage følges.

Gården har til huse på Mosevej, der en del af vores botilbud for udviklingshæmmede, hvor de fysiske rammer består af en lade, en opholdsstue samt nogle skønne udearealer.

Opgaver på gården

På gården dyrkes forskellige slags af årstidens grøntsager. Her er borgerne med i marken, hvor grøntsagerne passes og plejes, indtil de er klar til at blive høstet. Der arbejdes her efter konceptet “Fra jord til bord”, hvor grøntsager, når tid er, høstes og leveres til Fondens andet paragraf 103 tilbud, Cafe Liv.

På Gården har en enkelt beboer pt. til huse, nemlig Fondens kat, som hver dag passes og plejes med mad, drikke og nærvær. Derudover arbejdes der på bl.a. små grise og kaniner til gården.

Udover arbejdet ude i marken, arbejdes der også med kreative aktiviteter, som kan variere alt efter årstiden.

Til Gården er Fondens vicevært tilknyttet. Borgere, der er tilknyttet vores aktivitetstilbud, Gård liv, kan ligeledes hjælpe denne med at løse praktiske opgaver.