Det Private Botilbud

Administration og faglig ledelse

Administration

Bosted og aktivitetstilbud

Botilbuddet
ØSTERHAVEN
Projektleder Line Lehn
Botilbuddet
MOSEVEJ
Pædagog Heidi Rosenqvist
Botilbuddet FINLANDSVEJ
Pædagog Anne Jørgensen
Solist tilbuddet FREMAD LIV
Projektleder Line Lehn
Aktivitetstilbuddet CAFÉ LIV
Chefkok Anders Touborg
Aktivitetstilbuddet GÅRD LIV
Lene Andersen
Særligt tilrettelagte uddannelser - STU
Pædagog Maria M. Nielsen

Sundhedsfaglig enhed

Sygeplejerske Bodil Tångberg
Medicinhåndtering og oplæring

Ekspertgruppe

Gitte Kvistgaard
Pædagogisk udvikling og innovation
Johannes Jensen
Pædagogisk udvikling og innovation