Målgruppe

Botilbuddet henvender sig til unge over 18 år, som har kognitiv nedsat funktionsevne, med let til moderat autisme eller lignende. Der behøver dog ikke at være stillet en diagnose. Der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108.

Der tilbydes dagtilbud efter § 103 på de to aktivitetssteder GårdLiv og Café Liv samt Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) på 3 år.

Den unge kan komme fra eget hjem eller fra et andet døgntilbud, og endnu ikke være i stand til at klare et liv i egen bolig.