Det Private Botilbud

Ny borger

Fonden Det Private Botilbud i Høng udgør 4 boenheder med plads til i alt 19 beboere over 18 år med kognitiv nedsat funktionsevne, der visiteres efter Servicelovens paragraf 107 og § 108 samt 23 pladser fordelt på 3 beskæftigelsestilbud i vores dagtilbud Café Liv, Gård Liv og Håndværker Liv efter paragraf 103. Derudover er der STU forløb for unge mellem 16-25 år med udgangspunkt i Cafe Liv, Gård Liv og Håndværker Liv. 

Visitation til Fonden Det Private Botilbuds botilbud og beskæftigelsestilbud i vores dagtilbud foretages udelukkende af henvisende myndighed, normalt kommunens sagsbehandler, ved henvendelse til faglig chef.

Henvisende myndighed ift. STU forløb er UU-vejledere i Kalundborg kommune, samt i de omkringliggende kommuner. 

Der etableres efterfølgende en samarbejdskontrakt mellem den anbringende myndighed og Det Private Botilbud.

Visitationen baseres på en individuel vurdering af den enkelte ansøger, hvor der lægges vægt på den muligt kommende beboers eller borgers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de allerede indskrevne beboere eller borgere.

Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en beboer/borger kan visiteres til Fonden Det Private Botilbud:

Ansøgeren skal have en kognitiv nedsat funktionsevne muligvis med en psykiatrisk overbygning.

Det skal kunne forventes at ansøgeren kan udvikle sig på Det Private Botilbud.

Ansøger skal være mobil.

Ansøger er motiveret til at leve i en mindre by og i et landligt miljø.

Beboere på Fonden Det Private Botilbud, der er et privat botilbud og privat dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne. Derudover er vi et aktivitets og samværstilbud med beskyttet beskæftigelse og beskyttet værksted

Vi modtager meget gerne besøg!
– ring og aftal tid eller send os en mail.