Ny beboer

Fonden Det Private Botilbud i Høng udgør 3 bosteder med plads til i alt 14 unge over 18 år med kognitiv nedsat funktionsevne, der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108 samt to aktivitetssteder Café Liv og GårdLiv efter § 103.

Visitation til Fonden Det Private Botilbud foretages udelukkende af henvisende myndighed, normalt kommunens sagsbehandler, ved henvendelse til ledelsen. Der etableres efterfølgende en samarbejdskontrakt mellem den anbringende myndighed og Det Private Botilbud.

Visitationen baseres på en individuel vurdering af den enkelte ansøger, hvor der lægges vægt på den kommende beboers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de øvrige beboere.

Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en person kan visiteres til Fonden Det Private Botilbud:

  • Ansøgeren skal have en kognitiv nedsat funktionsevne muligvis med en psykiatrisk overbygning.
  • Det skal kunne forventes at ansøgeren kan udvikle sig på Det Private Botilbud.
  • Ansøger skal være mobil.
  • Ansøger er motiveret til at leve i en mindre by og i et landligt miljø.
  • Ansøger har behov for et botilbud uden døgndækning.

Vi modtager meget gerne besøg – ring og aftal tid eller send os en mail.