Det Private Botilbud

Ny borger

Fonden Det Private Botilbud i Høng udgør 4 boenheder med plads til i alt 19 beboere over 18 år med kognitiv nedsat funktionsevne, der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108 samt 23 pladser fordelt på 3 beskæftigelsestilbud Café Liv,  Gård Liv og Håndværker Liv efter § 103. Derudover er der STU-forløb for unge mellem 16-25 år med udgangspunkt i Cafe Liv, Gård Liv og Håndværker Liv. 

Visitation til Fonden Det Private Botilbuds bo- og beskæftigelsestilbud foretages udelukkende af henvisende myndighed, normalt kommunens sagsbehandler, ved henvendelse til faglig chef.

Henvisende myndighed ift. STU-forløb er UU-vejledere i Kalundborg kommune, samt i de omkringliggende kommuner. 

Der etableres efterfølgende en samarbejdskontrakt mellem den anbringende myndighed og Det Private Botilbud.

Visitationen baseres på en individuel vurdering af den enkelte ansøger, hvor der lægges vægt på den muligt kommende beboers eller borgers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de allerede indskrevne beboere eller borgere.

Følgende faktorer indgår i vurderingen af, om en beboer/borger kan visiteres til Fonden Det Private Botilbud:

Ansøgeren skal have en kognitiv nedsat funktionsevne muligvis med en psykiatrisk overbygning.

Det skal kunne forventes at ansøgeren kan udvikle sig på Det Private Botilbud.

Ansøger skal være mobil.

Ansøger er motiveret til at leve i en mindre by og i et landligt miljø.

Vi modtager meget gerne besøg!
– ring og aftal tid eller send os en mail.