Bestyrelsen

Fonden Det Private Botilbud har en kompetent professionel bestyrelse, der udstikker rammerne og godkender planerne for botilbuddet. Fonden Det Private Botilbud er en erhvervsdrivende fond uden personlige økonomiske interesser. Fondens arbejde tjener udelukkende et socialpædagogisk formål. Bestyrelsen har vedtaget denne vision for 2018:

  • Afdelingen Møllehaven genetableres på den ny grund i Østergade med i helt nye rammer.
  • Administrationen flyttes fysisk til de tidssvarende nye lokaler i Østergade 2.
  • Persondatafordringen skal implementeres fuldt ud.
  • Samarbejdet med Nordic Pas skal videreudvikles til gavn for Fonden.
  • Den positive pædagogiske udvikling skal fortsættes.
  • Synlighed i lokalområde skal styrkes.
  • Fonden skal fortsat bidrage til det socialøkonomiske arbejde i samfundet.

Bestyrelsen består af:

Martin Hartmann Ditlevsen
Formand
Medejer af konsulentfirmaet Knudsen & Hartmann

Annica Granstrøm
Næstforkvinde
Ressourcedirektør, Fjordstjernen, Holbæk

Randi Møllebro
Bestyrelsesmedlem
Afdelingsleder Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Poul-Erik Christiansen
Bestyrelsesmedlem
Institutionsleder Sct. Mikkels Børnehave, Slagelse

Anja
Medarbejderrepræsentant