Grundlag

I botilbuddet yder vi praktisk og pædagogisk støtte til unge, som er psykisk udviklingshæmmede, har let til moderat autistiske træk eller lignende. Et grundlæggende vilkår er tryghed, tillid og trivsel.

Værdier - bostederne skal være præget af glæde, respekt og accept. Den enkelte beboer motiveres til at forholde sig ansvarligt til sig selv og de øvrige i huset.

Målet er…

  • at give beboerne pædagogisk støtte og vejledning, så de bedre kan lære de spilleregler, der er i samfundet, og blive i stand til at fungere i det omgivende samfund.
  • at udvikle deres selvstændighed for bedre at kunne træffe valg.
  • at hjælpe dem til at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau generelt.
  • at skabe et enkelt, roligt og trygt liv i en balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.
  • at etablere, genopbygge og udvide de sociale kontakter til ligestillede borgere.

Samarbejdet med familien og andre nære relationer er ligeledes vigtig for vores beboeres udvikling.