Målgruppen

Botilbuddet henvender sig til unge over 18 år, som er psykisk udviklingshæmmede, med let til moderat autisme eller lignende. Der behøver dog ikke at være stillet en diagnose. Der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108.

Der tilbydes dagtilbud efter § 103 på de to aktivitetssteder GårdLiv og Café Liv og samt en erhvervsrettet STU på 3 år med udgangspunkt i kok/tjener funktioner.

Den unge kan komme fra eget hjem eller fra et andet døgntilbud, og endnu ikke være i stand til at klare et liv i egen bolig.

Vi modtager ikke beboere, der har ADHD, blinde, døve, kørestolsbrugere, gangbesværede hvor hjælpemidler er påkrævet, karakterafvigere, kriminelle, voldelige eller misbrugere.