Medarbejder på botilbud og dagtilbud for udviklingshæmmede voksne på Sjælland

Visitation

Fonden Det Private Botilbud i Høng udgør én enhed med 3 bosteder med plads til i alt 14 unge voksne udviklingshæmmede over 18 år, der visiteres efter Servicelovens § 107 og § 108 samt 2 aktivitetssteder Café Liv og GårdLiv efter § 103.

Visitation til Det Private Botilbud, foretages af kommunernes sagsbehandlere ved henvendelse til lederen. Der etableres samarbejdskontrakt mellem den anbringende myndighed og Det Private Botilbud.

Visitationen baseres på en individuel vurdering af den enkelte ansøger. Der lægges vægt på den kommende beboers motivation og funktionsniveau. Samtidig tages der hensyn til sammensætningen med de øvrige beboere.

Følgende faktorer indgår i vurderingen af om en person kan visiteres til Det Private Botilbud:

  • Ansøgeren skal være udviklingshæmmet måske med en psykiatrisk overbygning.
  • Det skal kunne forventes at ansøgeren kan udvikle sig på Det Private Botilbud.
  • Ansøger skal være mobil.
  • Ansøger er motiveret til at leve i en mindre by og i et landligt miljø.
  • Ansøger har behov for et botilbud uden døgndækning.

Vi modtager meget gerne besøg – ring og aftal tid eller send os en mail.

Vi modtager ikke beboere, der har ADHD, blinde, døve, kørestolsbrugere, gangbesværede hvor hjælpemidler er påkrævet, karakterafvigere, kriminelle, voldelige eller misbrugere.