Det Private Botilbud

STU
Særlig tilrettelagt uddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Der er tale om en individuelt tilrettelagt uddannelse bestående af elementer af fysisk træning, teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter.
STU har til formål at give alle unge en mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen skal sigte mod progression i den enkelte unges udvikling, og den unge skal igennem uddannelsen opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

I Fonden det private botilbud tilbydes STU forløb i både Cafe Liv, hvor arbejdsopgaverne vil være inden for restaurationsområdet samt Gård Liv.