Det Private Botilbud

STU forløb

Særlig tilrettelagt uddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Med STU er der tale om en individuelt tilrettelagt uddannelse bestående af elementer af fysisk træning, teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter.

Et STU forløb har til formål at give alle unge en mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen skal sigte mod progression i den enkelte unges udvikling. Den unge skal igennem uddannelsen opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Slutteligt skal den unge eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

På vores botilbud på Sjælland tilbydes STU forløb i både Cafe Liv, hvor arbejdsopgaverne vil være inden for restaurationsområdet samt i Gård Liv. Begge er en del af vores dagtilbud med aktivitetstilbud og paragraf 103 arbejdspladser. 

Cafe Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Gård Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne