Det Private Botilbud

Tilfredshedsundersøgelse

Løbende gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere og borgere tilknyttet et tilbud i Fonden det private botilbud. Dette gøres for, at Fonden løbende kan revidere og forbedre de nuværende tilbud.