Det Private Botilbud

Fonden Det Private Botilbud

1

Ledige pladser

Målgruppe

Paragraf 103, 104, 107, 108 og STU forløb

Botilbud på Sjælland

Fire botilbud og tre aktivitetstilbud

Vi skaber værdige liv

Vi tror på, at alle mennesker besidder unikke potentialer, som kan udvikles, uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Derfor er det helt afgørende for os at skabe en pædagogisk ramme, hvor vi på en nysgerrig, forstående, anerkendende og udfordrende måde, kan få borgernes forskellige potentialer til at blomstre.

Vi ønsker at skabe et miljø, der støtter borgeren i at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau og dermed giver dem mulighed for en større selvstændig livsudfoldelse i balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.

Den dag hvor vi kan mærke, at borgeren føler sig som en del af et fællesskab og værdifuld som menneske, – er vi lykkedes med vores arbejde. 

Hvad forældrene siger

Hvad medarbejderne siger

Hvad borgerne siger

Håndværker Liv - Et dagtilbud

I Håndværker Liv vil du lære at arbejde indenfor mange forskellige områder i håndværksfaget. Vil du dygtiggøre dig indenfor tømrerfaget, murerfaget, malerfaget eller noget helt fjerde, vil vi støtte dig i det. Nøglen er samarbejde og vi tager altid højde for forskelligheder.

I Håndværker Liv skaber vi værdige arbejdsliv for alle, uanset funktionsniveau.

Beskyttet beskæftigelse og beskyttet værksted på botilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Cafe Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Café Liv - Et dagtilbud

Fonden det private botilbud driver en offentligt tilgængelig restaurant, hvor borgerne er i centrum og er med til at udføre de opgaver, som der forefindes i en restauration. Der serveres mad for spisende gæster samt take away både til frokost og til aften.  

Gård Liv og Ude Liv- Et dagtilbud

Er du til frisk luft og jord under neglene, så er Gård Liv og Ude Liv stedet at være.
På Gård Liv lægges der vægt på naturen, kreativitet og dyrkelsen af grøntsager under mottoet ”fra jord til bord”.  I Ude Liv fokusere vi på ture ud af huset, men altid med udgangspunkt i naturen og de oplevelser dette fører med sig. 

Gård Liv som en del af aktivitetstilbud på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne
Beboere på Fonden Det Private Botilbud, der er et privat botilbud og privat dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne. Derudover er vi et aktivitets og samværstilbud med beskyttet beskæftigelse og beskyttet værksted

Hjemme Liv - Vores botilbud

Fonden Det Private Botilbud kan tilbyde 4 hyggelige botilbud, som ligger i rolige og landlige omgivelser i de små byer Høng og Svallerup. Østerhaven, som ligger central i byen, Finlandsvej som ligger i udkanten samt Mosevej som er placeret lige uden for byskiltet i Høng. Endeligt kan vi tilbyde vores 1:1 tilbud på Svallerup Gård.

Fritids Liv

Medarbejderne i Fonden Det private Botilbud støtter den enkelte beboer i dennes fritidsaktiviteter og interesser. Dette kan være gennem faste aktiviteter såsom motionscenter, ridning og skydning. Derudover kan beboeren komme med forslag til aktiviteter såsom byture, bio, strand mv, som så vidt muligt planlægges og støttes i ud fra beboernes struktur og kalender.

Beboere på Fonden Det Private Botilbud, der er et privat botilbud og privat dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne. Derudover er vi et aktivitets og samværstilbud med beskyttet beskæftigelse og beskyttet værksted
Fonden Det Private Botilbud er et privat botilbud og privat dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne. Derudover er vi et aktivitets og samværstilbud med beskyttet beskæftigelse og beskyttet værksted
Vi kan med rette påstå at al overskud
udelukkende går til vores borgere
Ja, fordi vi er en
erhvervsdrivende fond

Fonden Det Private Botilbud er en erhvervsdrivende fond uden personlige økonomiske interesser. Vores arbejde tjener udelukkende et socialpædagogisk formål.

Ja, fordi vi er pålagt overskudsbegrænsning

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner eller til private formål, ligesom et driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf.

Ja, fordi vi er en fond med et socialøkonomisk sigte

Fonden Det Private Botilbud har et primært formål af samfundsgavnlig karakter, med både et socialt, beskæftigelsesmæssigt og kulturelt sigte.