Det Private Botilbud

Bestyrelsen

Fonden Det Private Botilbud har en kompetent bestyrelse, der udstikker rammerne og godkender planerne for botilbuddet.

Fonden er en erhvervsdrivende fond uden personlige økonomiske interesser. Dens arbejde tjener udelukkende et socialpædagogisk formål og bestyrelsen har vedtaget følgende vision for 2018:

Afdelingen Møllehaven genetableres på den ny grund i Østergade med i helt nye rammer.
Administrationen flyttes fysisk til de tidssvarende nye lokaler i Østergade 2.
Persondataforordningen skal implementeres fuldt ud.
Samarbejdet med Nordic Pas skal videreudvikles til gavn for Fonden.
Den positive pædagogiske udvikling skal fortsættes.
Synlighed i lokalområde skal styrkes.
Fonden skal fortsat bidrage til det socialøkonomiske arbejde i samfundet.

Martin Hartmann

Formand
Medejer af konsulentfirmaet Knudsen & Hartmann

Annica Granstrøm

Næstforkvinde
Ressourcedirektør, Fjordstjernen, Holbæk

Randi Møllebro

Bestyrelsesmedlem
Afdelingsleder Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Poul-E. Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Institutionsleder Sct. Mikkels Børnehave, Slagelse

Michael Svendsen

Medarbejderrepræsentant