Det Private Botilbud

Læringsakademi

Fonden Det Private Botilbud er et botilbud under Servicelovens paragraf 107 og 108 og beskæftigelsestilbuddene under paragraf §103, 104 og STU. Vores botilbud på Sjælland henvender sig til udviklingshæmmede borgere eller borgere med autisme. For at skabe de bedste rammer for vores borgere, evaluerer vi løbende på vores medarbejders kompetencer. Vi mener, at fokus på kompetenceudvikling spiller en afgørende rolle i forhold til vores medarbejderes effektivitet, engagement og motivation. Det sikrer endvidere kvaliteten af opgaverne, så borgerne får den hjælp og støtte, de behøver. Vi har derfor udviklet værktøjet Det selvudviklende Kompetencehjul til løbende at evaluere medarbejdernes kompetencer. Kompetencehjulet er udviklet i samarbejde med medarbejdere, ledere, specialiserede fagligheder og eksterne samarbejdspartnere.

Kompetencehjulet er en digital platform, hvor nye medarbejdere kan tilegne sig de rette kompetencer, og hvor de allerede etablerede medarbejdere kan dygtiggøre sig yderligere og udvikle deres pædagogiske virke. Platformen sikrer kontinuerlig udvikling af de forskellige kompetenceområder, da de løbende bliver evalueret. Ved løbende at evaluere medarbejdernes kompetencer, sikrer Fonden Det Private Botilbud, tilfredse borgere i trivsel.

Kompetencehjulet består af et teorikompendie, videomateriale og en række spørgsmål, der har til formål at afdække medarbejdernes vurdering af egne evner inden for fire forskellige kompetencer. Når alle medarbejdere har besvaret spørgsmålene, kan kompetencehjulet bruges, til at se hvilke styrker og svagheder, vores private botilbud har – og herunder hvilke områder der skal forbedres.

Kompetencehjulet visualiserer medarbejdernes kompetencer indenfor fire forskellige områder, som er henholdsvis:

  • Faglige kompetencer
  • Trivsel
  • Praksis
  • Personlig udvikling

Faglige kompetencer defineres som basal viden om psykiske lidelser, pædagogiske metoder, herunder Nordic PAS og lovgivning med relevans for arbejdet hos Fonden Det Private Botilbud.

Trivsel defineres som en grundlæggende måling af det psykiske arbejdsmiljø, som belyser medarbejdernes trivsel og potentielle kilder til mistrivsel.

Praksis er evnen til at anvende viden, metoder, lovgivning og målgruppen i praksis.

Personlig udvikling dækker over medarbejdernes personprofil og de individuelle mål, de sætter sig.