Det Private Botilbud

Pædagogik og NordicPAS

Pædagogik og NordicPAS

Med Nordic Pas har vi styr på vurderinger, handleplaner og dokumentation med en samlet digital platform. Vores fagpersoner, som dagligt arbejder med NordicPAS, oplever processen som en faglig opkvalificering.

Det er på en helt ny og spændende måde nemt for os at måle på vores pædagogiske indsatser og vigtigst af alt kan vi nu måle på borgernes udvikling.

NordicPAS på privat botilbud og dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne

Se mere om NordicPAS på www.nordicpas.dk