Det Private Botilbud

Privat botilbud

Fonden Det Private Botilbud driver botilbud på 4 adresser i Høng og i Svallerup med plads til i alt 19 unge udviklingshæmmede voksne over 18 år, der visiteres efter paragraf 107 og 108. Vi er et privat botilbud, der tilbyder beskyttet beskæftigelse til 23 unge efter paragraf 103 på Café Liv og GårdLiv. Desuden tilbyder vi STU forløb i vores beskæftigelsestilbud Gård Liv/Udeliv, Café Liv og Håndværker Liv.                         

Fondens aktiviteter sker med henblik på, at borgerne får mulighed for at udvikle sig som selvstændige mennesker, der kan begå sig i og benytte sig af det omkringliggende samfund og leve et liv på egne præmisser. Der ydes vejledning og støtte ud fra et individuelt behov. På den måde kan den enkelte borger vedligeholde opnåede færdigheder og kompetencer samt udvikle nye.                                                                                        

Borgerne gives tilbud om at bo i et fællesskab med andre ligestillede jf. Servicelovens paragraf 107 og 108. Her får de støtte til at klare de almindelige daglige gøremål. Det kan være gøremål såsom hygiejne, tøjvask, madlavning, rengøring m.m. Derudover kan der også være tale om tilrettelæggelse af struktur og aftaler, så der bliver plads til ferier, fritidsinteresser, samvær med venner og familie samt læge- og tandlægekonsultationer m.m.                                                              

Målet er at støtte borgeren i at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau generelt. På den måde får de mulighed for en større selvstændig livsudfoldelse i balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.