Det Private Botilbud

Samarbejde

Fonden Det Private Botilbud har samarbejde med en række kommuner i Østdanmark samt en bred vifte af behandlere indenfor: 

Somatiske: 

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, massører, specialtandlæger, speciallæger, alternative behandlere, akupunktur, kraniosakral terapi, NADA. 

Psykiatri: 

Distriktspsykiatrien, Oligofreni teamet. 

VISO: 

Viso er den nationale videns- og specielrådgivnings organisation på det sociale område og på specielundervisnings området. 

Vi samarbejder også med Jobcenter Kalundborg, UU Kalundborg og UU Slagelse. 

Fonden Det Private Botilbud er hjemmehørende i Kalundborg kommune, men modtager også borgere fra en række andre kommuner fx: Slagelse, Sorø, Brøndby, Solrød, Odsherred, Egedal, Holbæk.

Øvrige samarbejdspartnere:

Nordic PAS – Platform for udvikling og dokumentation af læring 

Med Nordic PAS har vi i Fonden Det Private Botilbud nu en platform, som har et evidensbaseret og standardiseret fagligt grundlag og giver os mulighed for dokumentation af vores pædagogiske resultater. Det betyder, at vi kan sikre en ensartet høj kvalitet, hvor den enkelte medarbejder ikke skal opfinde sine egne pædagogiske måleværktøjer eller vurdere borgeren ud fra en mavefornemmelse. 

Kalundborg Kommunes socialøkonomiske netværk – Den socialøkonomisk symbiose 

Fonden Det Private Botilbud har et væsentlig formål som er af samfundsgavnlig karakter, med både et socialt, beskæftigelsesmæssigt og kulturelt sigte, og er derfor også med i Kalundborg Kommunes socialøkonomiske netværk under Kalundborgegnens erhvervsråd 

SYMB 

SYMB er en foreningsdrevet, socialøkonomisk virksomhed, som driver et borger-og iværksætterhus på Kalundborg station. SYMB samler, forbinder og engagerer mennesker bredt i lokalsamfundet. SYMB er en fællesskabsplatform, hvor borgere, kommunale enheder og erhvervsaktører udvikler netværk og mødes på tværs af de grupperinger, vi så ofte inddeler os i. Det skaber en dynamik, hvor vi i fællesskab skaber nye muligheder sammen med hinanden.