Det Private Botilbud

Socialt tilsyn

Der bliver løbende ført tilsyn med Fonden Det Private Tilbud til borgerne. Mindst en gang årligt bliver der både anmeldt og uanmeldt afholdt tilsyn på Fonden Det Private Botilbud i henhold til loven.

Tilsynet skal bl.a. sikre, at borgere, der bor på Fonden Det Private Bosted, får den hjælp, de har krav på. Derudover bliver der set på, om de faglige, sundhedsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer er i orden.

Hos Fonden Det Private Bosted arbejder vi hårdt for at leve op til både det, vi lover, og de krav, der bliver stillet. Vi lægger en indsats i, at skabe et bosted, hvor vores beboere finder den tryghed og støtte, de har brug for. Som det også fremgår af tilsynsrapporten nedenfor, lykkes vi med dette.

Læs vores seneste tilsynsrapport fra 2021.