Det Private Botilbud

Sundhedsfagligt team

Sikring af medicinhåndtering

Det er vigtigt, at vi hver dag sikrer, at den rette borger får den rette medicin på det rette tidspunkt. I Fonden Det Private Botilbud har vi derfor etableret en sundhedsfaglig enhed, som består af 4 personer med sygeplejefaglig og/eller pædagogisk uddannelsesbaggrund.  

Vores uddannede sygeplejerske har ansvaret for at uddanne de udvalgte medicinansvarlige og på den måde sikre, at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt på vores bosteder. Det er vigtigt at medicinansvarlige minutiøst kender arbejdsgange og processer, og ikke mindst ansvar i forhold til medicinhåndteringen.  Vi benytter vores pædagogiske analyse og dokumentationsplatform Nordic PAS, der indeholder et særskilt medicinsystem til at holde styr på behandlingen samt de mange aftaler og informationer. 

Læs mere om hvorledes vi i Fonden Det Private Botilbud sikrer korrekt medicinhåndtering:

Sygeplejerske Bodil Tångberg
Medicinhåndtering og oplæring