Det Private Botilbud

Vores metodiske tilgang

I Fonden Det Private Botilbud arbejder vi grundlæggende efter den systemisk anerkendende tilgang og Low Arousal, kombineret med en bred viden om forskellige diagnosers påvirkning af vores borgere. Samlet for vores metodisk og teoretiske tilgang er, at vi altid arbejder efter fire faser, som har til formål at udvikle borgernes potentialer og muligheder trin for trin. Fælles for vores botilbud og aktivitetstilbud er, at vi er fast besluttet på, at vi kan udvikle og rykke alle borgere, uanset funktionsniveau.

Fase 1 – Opstart:

Fase 1 har fokus på tillid, tryghed og trivsel for borgeren.
I Fonden Det Private Botilbud tror vi på, at håb og drømme er vigtige for alle mennesker. Gennem håb og drømme kan den enkelte borgers ressourcer og muligheder synliggøres.

Det er et grundvilkår, i skabelsen af tryghed og trivsel, at borgerne indgår i tillidsfulde relationer. Tillidsfulde relationer skabes, når borgeren bliver mødt i et emotionelt åbent og sundt miljø.

Vi har et holistisk menneskesyn, hvor den enkelte borger mødes med emotionel varme i autentiske relationer. Vi prøver at forstå helheden bag borgerne fremfor den enkeltes handlinger.

Fase 2 – Struktur:

Fase 2 har fokus på ensartethed og genkendelighed.

I Fonden Det Private Botilbud er vores overbevisning, at det er vigtigt for borgerne, at de i hverdagen mødes af genkendelig stimuli. Sker der en overraskelse, skal borgeren have plads til at forstå sammenhænge og forklaringer.

Vi tror på, at borgere med kognitiv nedsatte funktionsevner, har behov for et miljø med struktur og tydelig kommunikation. Vi arbejder med Low Arousal, også kaldet rogivende pædagogik. Metoden skal forhindre og forebygge konflikter ved at give borgeren selvkontrol og mindske krav og forretninger.

Fase 3 – Fællesskabet:

Fase 3 har fokus på fællesskabet, der gør forskellen.

Fællesskaber og tætte personlige relationer er afgørende for borgerens trivsel. Menneskelige relationer giver selvværd, og det fremmer en positiv udvikling hos den enkelte at blive set, mødt og forstået.

Vi vægter fællesskabet højt og bruger det som en aktiv medspiller i borgernes hverdag. Det er naturligvis individuelt, i hvilket omfang det er muligt at deltage i fællesaktiviteterne. Vi ved dog, at alle, uanset funktionsniveau, ønsker at være en del af et fællesskab.

Fase 4 – Udvikling:

Fase 4 er grundlaget, for at udviklingen er skabt. Når relationen mellem mennesker er solid, nærværende og består af gensidig respekt, så sker der udvikling.

Gennem de tre faser har borgerne skabt tillid, tryghed og trivsel til medarbejderne, samt fået den nødvendige genkendelighed og ensartethed i hverdagen som borgerne har brug for. Det giver nogle optimale forhold og muligheder for, at borgene kan udvikle sig menneskeligt og funktionsmæssigt, hvilket vi oplever hver dag.