Det Private Botilbud

Det siger forældrene

Vores botilbud på Sjælland jf. Servicelovens paragraf 107 og 108, skal være et trygt hjem for vores borgere med autisme eller udviklingshæmmede voksne.

Vores botilbud på Sjælland skal ligeledes være et sted, hvor pårørende også inddrages og føler sig velkomne. Vi ved at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældrene og vores botilbud er afgørende for borgerens trivsel. I forlængelse af det kan vi opnå vigtig og specifik viden om hver enkelt borger. Derfor bestræber vi os altid på en åben dialog med de pårørende.

Yderligere lægger vi stor vægt på det gode samarbejde personalet og borgerne imellem. Relationen mellem borgerne og medarbejderne er præget af omsorg, varme og respekt, som medvirker til glade og tilfredse borgere. Far til Clara, der til dagligt bor på vores private botilbud, fortæller: “”Det er personalet, der udgør 90 procent af et botilbud, så det er rigtig vigtigt, at man har kvalificeret personale (…) Vi mødte en meget stor imødekommenhed, til at Clara bare skulle afsted, falde godt ind og finde et sted hun kunne blive”. Far til Cecilie, der også bor på vores private botilbud, fortæller at botilbuddet fungerer som mere end blot en institution for borgerne: “Vi lagde rigtig meget vægt på trivsel. I stedet for det var en institution, så var det et hjem, Cecilie flyttede ind i. Det er hendes egen lejlighed”. Vi lægger stor vægt på at skabe hjemlige, trygge og givende rammer for hver enkelt borger.

På vores botilbud for udviklingshæmmede voksne og borgere med autisme tror vi på, at alle mennesker besidder unikke potentialer, som kan udvikles. Det er derfor helt afgørende for os, at tage udgangspunkt i den enkelte borger. Vi arbejder pædagogisk udviklende, da vi ser potentiale i alle vores borgere. “Man kiggede meget, på hvad Clara havde brug for, og så lagde man alt ind på at skabe det, der skulle til. Det var ikke den anden vej rundt, at Clara skulle passe til systemet, det var systemet, der skulle passe til Clara. Det er den imødekommenhed og faglige kompetence, vi har mødt i Fonden Det Private Botilbud”, fortæller far til Clara.

De pårørende til Cecilie og Clara fortæller, at de er trygge og lettede over endelig at have fundet det rigtige botilbud til deres børn med autisme eller nedsat funktionsevne. “For os var det en tryghed at vide, at der sker noget. At der sker en positiv udvikling med hende, og at hun falder til. Hun er glad, når vi kommer. Hun viser os stolt rundt i lejligheden og viser os stolt rundt til de andre borgere. Vi kan bare mærke, at det er det rigtige sted, hun er”, fortæller Cecilies mor.