Det Private Botilbud

Privat dagtilbud

Beboerne skal have et dagtilbud, f.eks. skole, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse.

Vi tilbyder to forskellige paragraf 103 arbejdspladser: Café Liv og Gård Liv. Derudover kan vi som privat dagtilbud tilbyde et 3-årig STU forløb med udgangspunkt i både Café Liv og Gård Liv.

Som del i vores aktivitets og samværstilbud arbejdes der målrettet med at fastholde beboerne i aktiviteter, og alle deltager efter evne i dagens gøremål. Der gives støtte fra personalet til at klare dagligdagen på alle niveauer. På den måde udvikler beboerne, der er udviklingshæmmede voksne, større selvstændighed og selvværd gennem vores aktivitetstilbud – herunder også ADL-forløb.