Det Private Botilbud

Om Fonden Det Private Botilbud

Om os

Fonden Det Private Botilbud driver 4 botilbud; Østerhaven, Finlandsvej, Mosevej og vores 1:1 tilbud på Svallerup Gård med i alt 19 pladser til mennesker med kognitiv nedsat funktionsevne over 18 år, der visiteres efter Servicelovens paragraf 107 og 108. Derudover driver vi 3 beskæftigelsestilbud; Café Liv, Gård Liv og Håndværker Liv med i alt 23 pladser til samme målgruppe efter paragraf 103. Vi tilbyder desuden STU forløb i tilknytning til Café Liv, Gård Liv og Håndværker Liv.

Vores nyeste tilbud er et indslusningsforløb/solisttilbud, hvor borgeren via et særlig tilrettelagt pædagogisk forløb gøres klar til at indgå på et af vores botilbud eller beskæftigelsestilbud i vores dagtilbud.

Fondens aktiviteter sker med henblik på, at borgerne får mulighed for at udvikle sig som selvstændige mennesker, der kan begå sig i og benytte sig af det omkringliggende samfund og leve et liv på egne præmisser. Der ydes vejledning og støtte ud fra et individuelt behov, så den enkelte borger kan vedligeholde opnåede færdigheder og kompetencer samt udvikle nye.

Borgerne gives tilbud om at bo i et fællesskab med andre ligestillede jf. Servicelovens paragraf 107 og 108, hvor de får støtte til at klare de almindelige daglige gøremål, såsom hygiejne, tøjvask, madlavning, rengøring m.m. samt tilrettelæggelse af struktur og aftaler, så der bliver plads til ferier, fritidsinteresser, samvær med venner og familie samt læge- og tandlægekonsultationer m.m.

Målet er at støtte borgeren i at tilegne sig kompetencer, som udvikler deres funktionsniveau generelt og dermed giver dem mulighed for en større selvstændig livsudfoldelse i balance mellem daglige gøremål, arbejde og fritid.

Fonden Det Private Botilbud er et privat botilbud og privat dagtilbud på Sjælland for udviklingshæmmede voksne, der støtter Danske Hospitalsklovne