Det Private Botilbud

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103. Tilbuddet gælder borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og derfor ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Vi tilbyder derfor særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til udviklingshæmmede voksne. 

På vores botilbud på Sjælland tilbydes beskyttet beskæftigelse gennem vores beskyttede værksteder. Vores beskyttede værksteder er en arbejdsplads med en tryg atmosfære og støtte fra pædagogerne. I vores beskyttede værksteder, henholdsvis Café Liv, Gård Liv og Håndværker Liv. I Café Liv, er borgernes arbejdsopgaverne inden for restaurationsområdet. På Gård Liv er borgerne for eksempelvis med til at dyrke grøntsager, passe dyr og vedligeholde gårdspladsen. I Håndværker Liv er det muligt at dygtiggøre dig som tømre, murer eller maler. På alle vores beskyttet værksteder har vi en nøje planlagt struktur, som giver borgerne en forudsigelig arbejdsdag. 

Vi tilbyder også aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 til de borgere. Vores aktivitets- og samværstilbud er til de borgere, som ikke er i stand til selv at deltage i produktionen på værkstederne, men som gerne vil være en del af fællesskabet. Med vores aktivitets- og samværstilbud får borgerne øvet deres sociale samvær og aktiviteter i fællesskab med ligestillede og får samtidig træning i daglige funktioner. Vores aktivitets- og samværstilbud foregår ligeledes i Café Liv, Gård Liv eller Håndværker Liv.