Det Private Botilbud

Det siger vores borgere

Vores borgere er altid centrum i Fonde Det Private Botilbud. Gennem nærvær, tryghed og omsorg er vi med til at give den enkelte borger et mere værdigt liv. Denne nærvær, tryghed og omsorg er også noget borgerne italesætter, som noget særligt ved vores botilbud.

Vi har fokus på også at målrette vores pædagogik til den enkelte borger. Vi benytter os af en systemisk anerkendende tilgang, hvor vi fokuserer på den enkelte borgers muligheder, potentialer og små succeser i hverdagen. Vores botilbud på Sjælland henvender sig til udviklingshæmmede voksne, samt borgere med autisme, og vi er fast besluttet på, at vi kan udvikle og rykke alle borgere uanset funktionsniveau.

Camilla bor til dagligt i Østerhaven, som er et privat botilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108. Camilla lægger stor vægt på samarbejdet med personalet. Personalet støtter, hjælper og motiverer den enkelte borger, så Fonden Det Private Botilbud ikke kun føles som en institution, men i stedet et hjem. “Jeg føler mig tryg her”, fortæller Camilla.

Camilla fortæller også at: “Personalet er sjove”. Vi lægger stor vægt på, at Fonden Det Private Botilbud er et rart botilbud med højt til loftet og plads til humor og forskelligheder. Vi tror på, at sjov, leg og humor er med til at skabe glæde og livskvalitet for borgerne.

Også fællesskabet bliver italesat af borgerne. “Alle beboerne er rigtig søde”, fortæller Camilla. Vores borgere bor i et botilbud for udviklingshæmmede voksne og borgere med autisme. Alle vores borgere er altså en del af et fællesskab af ligestillede, som de oftest er tæt knyttet med. Der er et godt sammenhold mellem borgere, som hjælper og støtter hinanden.

Beboerne sætter stor pris på de forskellige aktivitets og samværstilbud som Fonden Det Private Botilbud tilbyder. Det er muligt for beboerne at benytte sig af beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens paragraf 103 og 104 i enten Café Liv, Gård Liv eller Håndværker Liv. Fonden Det Private Botilbud driver en Café/restaurant og et Folkekøkken, hvor borgerne er i centrum og udfører de forskellige arbejdsopgaver. Borgerne kan også benytte sig af beskyttet beskæftigelse i Gård Liv, hvor der fx dyrkes de grøntsager, som der bruges i caféen. Gennem beskyttet beskæftigelse får borgerne på sigt kompetencer, som kommer tæt på det almindelige arbejdsliv. I Håndværker Liv lærer vores borgerne basale færdigheder indenfor håndværkerfaget. Borgerne er særligt glade for de forskellige beskæftigelse- samt aktivitetstilbud i vores dagtilbud, som giver dem en meningsfuld og struktureret hverdag.