Det Private Botilbud

Svallerup Gård

En del af Fremad Liv

Svallerup Gård hører under vores 1:1 botilbud Fremad Liv, hvor Team 1 og Team 2 ligeledes er placeret.

Fremad Liv er vores 1:1 botilbud jf. Servicelovens paragraf 107 og 108. Svallerup Gård er et 1:1 botilbud, som er placeret lige uden for Svallerup på Vestsjælland for borgere med moderat til svær grad af autisme og for borgere med moderat til svær grad af udviklingshæmning.

På botilbuddet for udviklingshæmmede voksne og borgere med svær autisme, arbejder vi systemisk anerkendende og ressourceorienteret for at skabe den rette struktur og rammer for borgerne. Formålet med botilbuddet er at minimere borgernes risikoadfærd og maksimere deres livskvalitet.

Svallerup Gård er placeret i naturskønne omgivelser – tæt på skov og strand. Alle lejlighederne har stue, soveværelse, eget køkken og bad samt egen terrasse. På Svallerup Gård er der ligeledes en swimmingpool, sauna, spa, shelter m.m.

På Svallerup Gård arbejder vi efter 1:1 tilbuddet Fremad Livs metoder, som består af fire faser. Gennem fire faser fokuserer vi på borgerens potentialer og udviklingsmuligheder trin for trin. I Fremad liv er vi fast besluttet på, at vi kan udvikle og rykke alle borgere uanset funktionsniveau. Dette kan du læse om længere nede på siden

Vi tilbyder ligeledes beskyttet beskæftigelse gennem forskellige aktivitets og samværstilbud som en del af vores dagtilbud: Cafe Liv, Håndværker Liv eller Gård Liv. Også forskellige aktivitetstilbud er mulige på Svallerup Gård. Gennem fælles aktiviteter i løbet af ugen, udvikles borgernes kompetencer til at færdes med andre, hvor de lærer, hvordan de kommunikerer hensigtsmæssigt, og hvordan de hjælper hinanden. Vi vægter fællesskabet højt og bruger det som en aktiv medspiller i borgernes hverdag. Det er naturligvis individuelt, i hvilket omfang det er muligt at deltage i fælles aktiviteterne. Vi ved dog, at alle, uanset funktionsniveau, ønsker at være en del af et fællesskab.

I Fremad Liv arbejder vi grundlæggende efter fire faser, som har til formål at udvikle borgernes potentialer og muligheder trin for trin. I Fremad Liv er vi fast besluttet på, at vi kan udvikle og rykke alle borgere uanset funktionsniveau.

Fase 1 – Opstart:

Fase 1 har fokus på tillid, tryghed og trivsel for borgeren.
I Fremad Liv tror vi på, at håb og drømme er vigtige for alle mennesker. Gennem håb og drømme kan den enkelte borgers ressourcer og muligheder synliggøres.

Det er et grundvilkår, i skabelsen af tryghed og trivsel, at borgerne indgår i tillidsfulde relationer. Tillidsfulde relationer skabes, når borgeren bliver mødt i et emotionelt åbent og sundt miljø.

Vi har et holistisk menneskesyn, hvor den enkelte borger mødes med emotionel varme i autentiske relationer. Vi prøver at forstå helheden bag borgerne fremfor den enkeltes handlinger.

Fase 2 – Struktur:

Fase 2 har fokus på ensartethed og genkendelighed.

I Fremad Liv er vores overbevisning, at det er vigtigt for borgerne, at de i hverdagen mødes af genkendelig stimuli. Sker der en overraskelse, skal borgeren have plads til at forstå sammenhænge og forklaringer.

Vi tror på, at borgere med kognitiv nedsatte funktionsevner, har behov for et miljø med struktur og tydelig kommunikation. Vi arbejder med Low Arousal, også kaldet rogivende pædagogik. Metoden skal forhindre og forebygge konflikter ved at give borgeren selvkontrol og mindske krav og forretninger.

Fase 3 – Fællesskabet:

Fase 3 har fokus på fællesskabet, der gør forskellen.

Fællesskaber og tætte personlige relationer er afgørende for borgerens trivsel. Menneskelige relationer giver selvværd, og det fremmer en positiv udvikling hos den enkelte at blive set, mødt og forstået.

Vi vægter fællesskabet højt og bruger det som en aktiv medspiller i borgernes hverdag. Det er naturligvis individuelt, i hvilket omfang det er muligt at deltage i fællesaktiviteterne. Vi ved dog, at alle, uanset funktionsniveau, ønsker at være en del af et fællesskab.

Fase 4 – Udvikling:

Fase 4 er grundlaget, for at udviklingen er skabt. Når relationen mellem mennesker er solid, nærværende og består af gensidig respekt, så sker der udvikling.

Gennem de tre faser har borgerne skabt tillid, tryghed og trivsel til medarbejderne, samt fået den nødvendige genkendelighed og ensartethed i hverdagen som borgerne har brug for.