Det Private Botilbud

Administration og faglig ledelse
Administration
Bosted og aktivitetstilbud
Botilbuddet
ØSTERHAVEN
Projektleder Line Lehn
Botilbuddet
MOSEVEJ
Pædagog Heidi Rosenqvist
Botilbuddet FINLANDSVEJ
Pædagog Anne Jørgensen
Solist tilbuddet FREMAD LIV
Projektleder Line Lehn
Aktivitetstilbuddet CAFÉ LIV
Chefkok Anders Touborg
Aktivitetstilbuddet GÅRD LIV
Lene Andersen
Særligt tilrettelagte uddannelser - STU
Pædagog Maria M. Nielsen
Sundhedsfaglig enhed
Sygeplejerske Bodil Tångberg
Medicinhåndtering og oplæring
Ekspertgruppe
Line Lehn
Pædagogisk udvikling og innovation
Louise R. Hansen
Pædagogisk udvikling og innovation